Trang chủ / Khách hàng / CÔNG TY HASKONING VIỆT NAM

Loại hình tư vấn bởi VietOffice:

- Dịch vụ cho thuê văn phòng: Thuê 1500 m2 tại tòa nhà The Vista Tower 628C Xa Lộ Hà Nội, Quận 2, TP.HCM.

Giới Thiệu Về Công Ty Haskoning Việt Nam:

Tin liên quan:

Hỗ trợ trực tiếp

Kinh Doanh

Kinh Doanh